Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хромов пироп — образец 0657, снимка © НПМ
Хромов пироп — образец 0657, снимка © НПМ

Хромов пиропобразец 0657

Произход

Северна Америка
САЩ, Аризона, окръг Апачи, Индиански резерват навахо
Хромов пироп — образец 0657, карта на находището
Данни

Тегло: 0.14 ct; размери: 2.78 | 2.76 | 1.84 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено червен; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Octangulum Quardum’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Хромов пироп — образец 0289

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на пиропа, богата на хром. Също така се нарича ‘гранат от мравуняк’. В щата Аризона, САЩ, те се намират около мравуняци. Мравките срещат гранатите, докато изкопават подземните си проходи, изтеглят ги към повърхността и ги изхвърлят.