Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Хромов пироп


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Хромов пироп — образци [изглед галерия]


Разновидност на пиропа, богата на хром. Също така се нарича ‘гранат от мравуняк’. В щата Аризона, САЩ, те се намират около мравуняци. Мравките срещат гранатите, докато изкопават подземните си проходи, изтеглят ги към повърхността и ги изхвърлят.
Хромов пироп — образец 0657
0657
САЩ
Хромов пироп — образец 0289
0289
САЩ

Хромов пироп — образци — 2
страница 1