Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Ангелит — образец 0736, снимка © НПМ
Ангелит — образец 0736, снимка © НПМ

Ангелитобразец 0736

Произход

Южна Америка
Перу
Ангелит — образец 0736, карта на находището
Данни

Тегло: 2.32 ct; размери: 9.80 | 5.54 | 4.07 mm; форма: правоъгълник; цвят: умерено светло много наситено зеленикаво син; леко сивкав; чистота: непрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Rectangulum Cab’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Ангелит — образец 0737

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност, търговско име за светло синьо-сив финозърнест анхидрит от Перу.