Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Ангелит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Ангелит — образци [изглед галерия]


Разновидност, търговско име за светло синьо-сив финозърнест анхидрит от Перу.
Ангелит — образец 0736
0736
Перу
Ангелит — образец 0737
0737
Перу

Ангелит — образци — 2
страница 1