Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Аметист


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Аметист — образци [изглед галерия] (страница 4)


Виолетова разновидност на кварца. Цветът е причинен от железни примеси в диапазон от десетки до стотици части на милион.
Аметист — образец 0683
0683
Бразилия

Аметист — образци — 31
първа предишна страница 4 от 4