Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Аметист


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Аметист — образци [изглед галерия]


Виолетова разновидност на кварца. Цветът е причинен от железни примеси в диапазон от десетки до стотици части на милион.
Аметист — образец 0675
0675
без точно находище
Аметист — образец 0676
0676
без точно находище
Аметист — образец 0678
0678
без точно находище
Аметист — образец 0679
0679
без точно находище
Аметист — образец 0681
0681
без точно находище
Аметист — образец 0703
0703
без точно находище
Аметист — образец 0706
0706
без точно находище
Аметист — образец 0467
0467
без точно находище
Аметист — образец 0753
0753
Бразилия
Аметист — образец 0085
0085
Уругвай

Аметист — образци — 31
страница 1 от 4 следваща последна