Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Ахат


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Ахат — образци [изглед галерия]


Разновидност на халцедона със слоеста структура.
Ахат — образец 0619
0619
САЩ
Ахат — образец 0620
0620
САЩ
Ахат — образец 0119
0119
САЩ
Ахат — образец 0124
0124
САЩ
Ахат — образец 0382
0382
САЩ
Ахат — образец 0371
0371
САЩ
Ахат — образец 0372
0372
САЩ
Ахат — образец 0392
0392
САЩ
Ахат — образец 0393
0393
САЩ
Ахат — образец 0324
0324
САЩ

Ахат — образци — 20
страница 1 от 2 следваща последна