Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Ахат


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Ахат — образец 0393, снимка © НПМ
Ахат — образец 0393, снимка © НПМ

Ахатобразец 0393

Произход

Северна Америка
САЩ, Монтана, река Йелоустоун
Ахат — образец 0393, карта на находището
Данни

Тегло: 2.53 ct; размери: 14.24 | 7.90 | 3.14 mm; форма: маркиз; цвят: тъмно червеникавооранжев; чистота: полупрозрачен; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.

Други образци
Ахат — образец 0619Ахат — образец 0620Ахат — образец 0119Ахат — образец 0124Ахат — образец 0382Ахат — образец 0371Ахат — образец 0372Ахат — образец 0392Ахат — образец 0324Ахат — образец 0325Ахат — образец 0611Ахат — образец 0258Ахат — образец 0419Ахат — образец 0111Ахат — образец 0112Ахат — образец 0250Ахат — образец 0321Ахат — образец 0322

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на халцедона със слоеста структура.