Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Цитрин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Цитрин — образци [изглед галерия]


Жълта до жълто-оранжева или жълто-зелена разновидност на кварца. Естественият цитрин е много рядък. Големи количества аметист, обикновено с по-ниско качество, се нагряват, за да го превърнат в жълт или оранжев цвят и се продават като ‘цитрин’.
Цитрин — образец 0065
0065
Бразилия
Цитрин — образец 0569
0569
Бразилия
Цитрин — образец 0413
0413
Бразилия
Цитрин — образец 0004
0004
Бразилия
Цитрин — образец 0367
0367
Бразилия
Цитрин — образец 0609
0609
Бразилия
Цитрин — образец 0184
0184
без точно находище
Цитрин — образец 0244
0244
без точно находище
Цитрин — образец 0568
0568
Бразилия
Цитрин — образец 0375
0375
Танзания

Цитрин — образци — 18
страница 1 от 2 следваща последна