Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Цитрин — образец 0413, снимка © НПМ
Цитрин — образец 0413, снимка © НПМ

Цитринобразец 0413

Произход

Южна Америка
Бразилия
Цитрин — образец 0413, карта на находището
Данни

Тегло: 0.82 ct; размери: 6.95 | 7.01 | 4.17 mm; форма: възглавница триъгълник; цвят: умерено червеникавооранжев; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: нагряване.
Бележки

Вероятно нагряван аметист. Много чист образец; дизайн ‘99Simp’ на Джим Фенлисън, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Цитрин — образец 0065Цитрин — образец 0569Цитрин — образец 0004Цитрин — образец 0367Цитрин — образец 0609Цитрин — образец 0184Цитрин — образец 0244Цитрин — образец 0568Цитрин — образец 0375Цитрин — образец 0470Цитрин — образец 0712Цитрин — образец 0241Цитрин — образец 0116Цитрин — образец 0710Цитрин — образец 0114Цитрин — образец 0074Цитрин — образец 0207

Още информация от ‘Класификация’


Жълта до жълто-оранжева или жълто-зелена разновидност на кварца. Естественият цитрин е много рядък. Големи количества аметист, обикновено с по-ниско качество, се нагряват, за да го превърнат в жълт или оранжев цвят и се продават като ‘цитрин’.