Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Планински кристал


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Планински кристал — образци [изглед галерия] (страница 2)


Прозрачната, безцветна, разновидност на кварца.
Планински кристал — образец 0300
0300
Африка
Планински кристал — образец 0197
0197
без точно находище
Планински кристал — образец 0301
0301
Бразилия
Планински кристал — образец 0206
0206
България
Планински кристал — образец 0303
0303
Африка
Планински кристал — образец 0304
0304
България
Планински кристал — образец 0680
0680
България
Планински кристал — образец 0709
0709
България
Планински кристал — образец 0191
0191
Африка
Планински кристал — образец 0246
0246
без точно находище

Планински кристал — образци — 24
първа предишна страница 2 от 3 следваща последна