Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Варисцит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Варисцит — образци [изглед галерия]


Обикновено отложен от води, носещи фосфат, при контакт с алуминиеви скали (Anthony et al., 2001—2005).
Варисцит — образец 0076
0076
САЩ
Варисцит — образец 0077
0077
САЩ
Варисцит — образец 0651
0651
САЩ

Варисцит — образци — 3
страница 1