Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Варисцит — образец 0076, снимка © НПМ
Варисцит — образец 0076, снимка © НПМ

Варисцитобразец 0076

Произход

Северна Америка
САЩ, Юта, Луцин
Варисцит — образец 0076, карта на находището
Данни

Тегло: 4.75 ct; размери: 16.75 | 10.08 | 3.61 mm; форма: овал; цвят: умерено светлозелен; леко сивкав; чистота: непрозрачен; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Варисцит — образец 0077Варисцит — образец 0651

Още информация от ‘Класификация’


Обикновено отложен от води, носещи фосфат, при контакт с алуминиеви скали (Anthony et al., 2001—2005).