Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Серия гросулар-хибшит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Серия гросулар-хибшит — образци [изглед галерия]


Серия между гросулар и хибшит. Понякога е наричан хидрогросулар. Светлочервеното (розово) оцветяване при някои образци се дължи на наличието на манган.
Серия гросулар-хибшит — образец 0089
0089
Южна Африка
Серия гросулар-хибшит — образец 0635
0635
Южна Африка

Серия гросулар-хибшит — образци — 2
страница 1