Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Серия гросулар-хибшит — образец 0089, снимка © НПМ
Серия гросулар-хибшит — образец 0089, снимка © НПМ

Серия гросулар-хибшитобразец 0089

Произход

Южна Африка
Южна Африка
Серия гросулар-хибшит — образец 0089, карта на находището
Данни

Тегло: 6.99 ct; размери: 13.25 | 9.85 | 6.07 mm; форма: овал; цвят: умерено светлочервен; много леко кафеникав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.

Други образци
Серия гросулар-хибшит — образец 0635

Още информация от ‘Класификация’


Серия между гросулар и хибшит. Понякога е наричан хидрогросулар. Светлочервеното (розово) оцветяване при някои образци се дължи на наличието на манган.