Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Магнезиоаксинит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Магнезиоаксинит — образци [изглед галерия]


Обикновено минерал, образуван по време на контактен метаморфизъм и метасоматизъм на бора (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.
Магнезиоаксинит — образец 0084
0084
Танзания
Магнезиоаксинит — образец 0378
0378
Танзания

Магнезиоаксинит — образци — 2
страница 1