Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Магнезиоаксинит — образец 0378, снимка © НПМ
Магнезиоаксинит — образец 0378, снимка © НПМ

Магнезиоаксинитобразец 0378

Произход

Източна Африка
Танзания
Магнезиоаксинит — образец 0378, карта на находището
Данни

Тегло: 0.23 ct; размери: 3.75 | 3.28 | 2.44 mm; форма: шестоъгълник; цвят: много светло синкавовиолетов; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexamixtum S 38-36’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Магнезиоаксинит — образец 0084

Още информация от ‘Класификация’


Обикновено минерал, образуван по време на контактен метаморфизъм и метасоматизъм на бора (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.