Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Индиголит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Индиголит — образци [изглед галерия]


Синя разновидност на някои видове турмалини, обикновено на елбаит. Чисто синьото е много рядко и повечето индиголити са в синьо-зелен цвят.
Индиголит — образец 0043
0043
Африка
Индиголит — образец 0548
0548
Африка
Индиголит — образец 0083
0083
Африка
Индиголит — образец 0134
0134
Африка
Индиголит — образец 0139
0139
Африка
Индиголит — образец 0140
0140
Африка
Индиголит — образец 0338
0338
Африка
Индиголит — образец 0339
0339
Африка
Индиголит — образец 0732
0732
Танзания
Индиголит — образец 0105
0105
Мозамбик

Индиголит — образци — 13
страница 1 от 2 следваща последна