Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Индиголит — образец 0339, снимка © НПМ
Индиголит — образец 0339, снимка © НПМ

Индиголитобразец 0339

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 0.16 ct; размери: 3.49 | 3.47 | 2.38 mm; форма: кръг; цвят: умерено светло много наситено синкавозелен; леко сивкав; чистота: леко включен; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; добра смесен стил шлифовка.

Други образци
Индиголит — образец 0043Индиголит — образец 0548Индиголит — образец 0083Индиголит — образец 0134Индиголит — образец 0139Индиголит — образец 0140Индиголит — образец 0338Индиголит — образец 0732Индиголит — образец 0105Индиголит — образец 0329Индиголит — образец 0330Индиголит — образец 0498

Още информация от ‘Класификация’


Синя разновидност на някои видове турмалини, обикновено на елбаит. Чисто синьото е много рядко и повечето индиголити са в синьо-зелен цвят.