Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Лунен камък


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Лунен камък — образци [изглед галерия]


Популярно име за перлен и опалесцентен ортоклаз.
Лунен камък — образец 0131
0131
Индия
Лунен камък — образец 0132
0132
Индия
Лунен камък — образец 0162
0162
Индия
Лунен камък — образец 0163
0163
Индия
Лунен камък — образец 0106
0106
Индия
Лунен камък — образец 0095
0095
Индия
Лунен камък — образец 0099
0099
Индия
Лунен камък — образец 0092
0092
Шри Ланка
Лунен камък — образец 0093
0093
Шри Ланка
Лунен камък — образец 0096
0096
Индия

Лунен камък — образци — 12
страница 1 от 2 следваща последна