Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Албит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Албит — образци [изглед галерия]


Основна съставка на гранити и гранитни пегматити, базалти и в хидротермални и алпийски жили; продукт на калиев метасоматизъм в някои шисти (Anthony et al., 2001—2005).
Андезин — образец 0305
0305
без точно находище
Андезин — образец 0306
0306
без точно находище
Андезин — образец 0129
0129
без точно находище
Андезин — образец 0410
0410
без точно находище
Андезин — образец 0331
0331
Демократична република Конго
Андезин — образец 0320
0320
Демократична република Конго
Андезин — образец 0726
0726
без точно находище
Андезин — образец 0727
0727
без точно находище
Андезин — образец 0267
0267
Африка
Андезин — образец 0342
0342
Африка

Албит — образци — 18
страница 1 от 2 следваща последна