Къде съм? > Начало > Образование

Стажантска програма за студенти по изкуства (1). Снимка: (c) Боян Петров
Стажантска програма за студенти по изкуства (2). Снимка: (c) Боян Петров

Стажантска програма за студенти по изкуства

Тази стажантска програма на Националния природонаучен музей дава възможност на студенти от специалности, свързани с различни изкуства да реализират свои проекти в залите на музея.

Тринадесетата европейска нощ на прилепите, организирана от Центъра за изследване и защита на прилепите към музея. Снимкa: (c) НПМ
Тринадесетата европейска нощ на прилепите, организирана от Центъра за изследване и защита на прилепите към музея. Снимкa: (c) НПМ

Стажантската програма е възможност за изява в нетрадиционни форми и музейни пространства. По време на програмата стажантите ще имат възможност да:

Придобият опит в реална работна среда.
Се изявят в избрана от тях форма пред публика.
Научат как е устроен и функционира един голям музей.
Участват в музейните културни и образователни проекти.
Предложат, организират и реализират свои творчески идеи.

Кой може да кандидатства?


Студенти бакалавърска и магистърска степен от всички висши учебни заведения в България.

Кой е подходящ за стаж в НПМ?


Мотивирани студенти, които имат творчески идеи и искат да ги реализират в подобно пространство.
Способни млади хора, които искат да работят в екип за реализация на алтернативни идеи.
Ентусиасти, готови за интересни преживявания и работа с хора, които ще им дадат своя ‘поглед отвън’.
Хора, които няма да се откажат, защото понякога е тежко, мирише лошо, има паяжини и е тъмно ;-)

Какво предлага музеят?


Предоставяне на място и време за реализиране на проектите ви.
Възможност да реализирате собствен идеен проект, да проведете лично проучване или подходяща творческа инициатива.
Техническа, фотографска, дизайнерска или научна подкрепа на идеите ви според възможностите на служителите в НПМ.

Условия


Стажът е безплатен и се основава на доброволчески начала.
Стажантите работят под надзора на ръководителя на стажа в сградата на музея.
Работно време няма, задачите се изпълняват според спецификата им, свободното време и личните способности на стажантите.
Музеят осигурява среда и време за провеждане на одобрен от ръководството проект, в съответствие с програмата за събития и работното време на музея.
Стажът приключва с издаване на сертификат за участие в стажантската програма.
Музеят не се ангажира с осигуряване на бюджет за реализиране на арт проекти.
Музеят не се ангажира с осигуряване на работно място след приключване на стажа.

Как да кандидатствате?


Изпратете ни автобиография и описание на творческата ви идея.

Представете себе си, вашите умения, интереси, участия в проекти, предишен опит и мотивацията за провеждане на проекта ви именно в нашия музей на e-mail:

Всички подадени документи се разглеждат текущо от администрацията на музея.

Само одобрените по документи кандидати получават покана за последващо интервю и включване в стажантската програма.