English | Български

Куратор: гл. ас. д-р Владислав Вергилов

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща:

Колекция Рецентни земноводни и влечуги

Колекция Рецентни земноводни и влечуги

Колекцията е започната със създаването на музея. Основната част от херпетологичните материали се съхраняват в бившето бомбоубежище на музея, а останалата част е в експозиционната зала.

Няма точна количествена статистика в момента, поради известно количество неинвентаризиран материал. Инвентаризираните екземпляри са около 2680 земноводни и влечуги.