English | Български


Колекция Рецентни птици — препарати от яйца и гнезда

Колекция Рецентни птици — препарати от яйца и гнезда

Създадена е в началото на 20-ти век. До Втората Световна война колекцията е съдържала значително по-голям брой яйца, но в резултат на бомбандировките много от образците са непоправимо повредени. В момента гнездата и яйцата в колекцията са основно от птици гнездещи в България и съседните части на Югоизточна Европа. Има е гнезда и яйца на някои тропически и северноамерикански птици. Колекцията е няма инвентарна книга, не е дигитализирана. Колекцията се помещава в общо депо с кожите от рецентни птици. То е обновено и съвременно, климатизирано, но заето на почти 100%.

Колекцията понастоящем съдържа общо 150 гнезда и 420 яйца на съвременни птици.