English | Български

Куратор: проф. д.б.н. Златозар Боев

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

телефон: 087 7089048
е-поща:

Птици — палеоорнитологична и археоорнитологична колекция

Птици — палеоорнитологична и археоорнитологична колекция

Наброява 18418 единици от над 120 находища, основно от България, но и от Азербайджан, Виетнам, Гърция, Намибия, Унгария и Нова Зеландия датирани от среден миоцен до субрецентни.

Съдържа холотипусите на 4 рода, 33 вида и 1 подвид фосилни птици, описани от България и Гърция.

Създадена е от проф. Златозар Боев в 1980 г.

Съхранява се в част от експозиционна зала ‘Птици’ в основното здание на музея.