English | Български

Куратори: проф. д-р Здравко Хубенов, гл. ас. д-р Марио Лангуров

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща: ,

Колекция Двукрили насекоми

Колекция Двукрили насекоми

Колекцията от двукрили насекоми включва материали събирани от Н. Недeлков, А. Дреновски и П. Дренски, в първата половина на XX век. Сбирката съдържа и материали (предимно пещерни двукрили) от България и тропични области, събрани от П. Берон.

Колекцията съдържа около 90 ентомологични кутии с около 10000—12000 екземпляра, включително и няколко типуса.