English | Български

Куратор: проф. д-р Стоян Бешков

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща:

Колекция Водни кончета и ручейници

Колекция Водни кончета и ручейници

Колекцията от водни кончета (Odonata) се състои от около 30 ентомологични кутии 30×40 cm съдържащи около 1500 екземпляра. Материалите са предимно с произход България и са събирани главно от И. Буреш, Д. Илчев, А. Петров, Петков и др., предимно през първата половина на миналото столетие. Колекцията в по-голямата си част е подредена систематично и е с идентификационни етикети.

Колекцията от ручейници (Trichoptera) включва предимно колекцията на К. Кумански. Състои се от спиртни препарати. Наброява около 300 шишенца от около 10 ml сравнителна колекция с опис, номерирана и подредена в дървени кутии. Отделно в няколко десетки банки и буркани с различен размер има епруветки с материал по сборове и ларви. От началото на 21 век в две банки има десетки епруветки с определен материал от W. May, събиран от С. Бешков от различни Балкански страни. В една кутия са материали в епруветки с определен материал от J. Olah, събиран от С. Бешков из Балканските страни. Колекцията съдържа значителен брой типуси. Материалите са от Балканите, Корея, Тунис, Куба и др.