English | Български

Куратор: доц. д-р Латинка Христова

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща:

Колекция Фосилни риби, земноводни и влечуги

Колекцията включва зъби от акули и костни риби, фрагменти от черупки на яйца от динозаври, фосили и реплики на кости и кожа от няколко вида нептичи динозаври, костти от нептичи динозаври от България (от района на гр. Червен бряг и гр. Трън); зъби на мезозойски крокодиломорфи и фрагменти от корубата на страничношийна костенурка; неозойски костенурки и рептилии.