English | Български

Куратор: доц. д-р Латинка Христова

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща:

Колекция Фосилни безгръбначни

В колекцията се съхраняват над 30000 образеца фосилни представители на безгръбначната фауна от България. Има и малка колекция материали от чужбина. Най-значителна е колекцията мекотели и корали от раннокредния Ургонски комплекс в България.