Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Хематит


Селектор за бърза навигация

Хематит

Клас: Оксиди и хидроксиди
Група: Хематит

Акцесорен минерал във фелзични магмени скали, сублимат от късен стадий във вулканични скали и във високотемпературни хидротермални жили. Продукт на контактен метаморфизъм и в метаморфозирали свързани железни формации. Честа спойка в седиментни скали и основна съставка в оолитни железни формации (Anthony et al., 2001—2005).
Хематит — образец 0171
Хематит — образец 0171, снимка © НПМ

Оригинално описание: неизвестно [праисторическо].

Типово находище: неизвестно [праисторическо].

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от старогръцката дума αἱματίτης (хайматитес), кървавоподобен, в алюзия за яркия червен цвят на праха.

Разпространение: широко разпространен. Алжир: Надор; Англия: Къмбрия, Клитор Мур; Бразилия: Баия, мините Итабира и Брумадо; Минас Жерайс, Меса Редонда и Конгоняс до Кампо; Италия: Елба, Рио Марина; Норвегия: Крагеро и Хиасен; Румъния: Окна де Фиер; САЩ: Аризона, Ла Пас, край Кварцити; Юта, Джуаб, веригата Томас; Швейцария: Сен Готар, Ури; Вале, долината Бин и на много други места; Южна Африка: Северен Кейп, района на Куруман (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Fe2O3

Основни елементи: кислород (O), желязо (Fe).

Кристални данни

Кристалография: тригонална — хексагонално-скаленоедричен. Кристален хабитус: кристалите сложни ромбоедрични, псевдокубични, призматични, рядко скаленоедрични, до 13 cm, с триъгълни набраздявания по {0001} и {1011}; тънки пластинчати до слюдести или плочести, често в розетки, лъчеви влакнести, бъбрековидни, гроздовидни, стълбовидни; землисти, зърнести, оолитни. Срастване: проникващи двойници по {0001} или с {1010} като съставна равнина; също ламелни по {1011} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: дели се по {0001} и {1011} вследствие на срастване (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до полумидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък; еластичен в тънки пластини (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 6 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 5.26—5.30 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: стоманеносив, може да има преливащи се цветове, матов до яркочервен, бял до сиво-бял, със синкав оттенък, в отразена светлина с дълбоки кървавочервени вътрешни отражения (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: непрозрачен; полупрозрачен при тънки краища (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: метален или полуметален до матов (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 2.69—3.22 — анизотропен [едноосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.28. Разсейване: много силно (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: слаб; O = кафеникавочервено; E = жълтеникавочервено (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

5 образци: 0031 — 2.78 ct, Танзания; 0405 — 2.55 ct, Танзания; 0407 — 3.19 ct, Танзания; 0440 — 2.37 ct, Танзания; 0171 — 3.48 ct, Танзания.


Изглед галерия