Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Цитрин


Селектор за бърза навигация

Цитрин

Жълта до жълто-оранжева или жълто-зелена разновидност на кварца. Естественият цитрин е много рядък. Големи количества аметист, обикновено с по-ниско качество, се нагряват, за да го превърнат в жълт или оранжев цвят и се продават като ‘цитрин’.

Виж:
Цитрин — образец 0568
Цитрин — образец 0568, снимка © НПМ

Материал от ‘Хранилище’

18 образци: 0065 — 0.80 ct, Бразилия; 0569 — 2.40 ct, Бразилия; 0413 — 0.82 ct, Бразилия; 0004 — 5.89 ct, Бразилия; 0367 — 0.56 ct, Бразилия; 0609 — 1.13 ct, Бразилия; 0184 — 1.32 ct, без данни за находище; 0244 — 1.27 ct, без данни за находище; 0568 — 8.50 ct, Бразилия; 0375 — 1.06 ct, Танзания; 0470 — 0.65 ct, Танзания; 0712 — 4.80 ct, Танзания; 0241 — 4.16 ct, Бразилия; 0116 — 4.96 ct, Бразилия; 0710 — 0.71 ct, Бразилия; 0114 — 11.11 ct, Бразилия; 0074 — 16.14 ct, Бразилия; 0207 — 5.55 ct, Бразилия.


Изглед галерия