Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Смитсонит


Селектор за бърза навигация

Смитсонит

Клас: Карбонати (Нитрати)
Група: Калцит

Разновидности | Имена:

Вторичен минерал, образуван в окислителната зона на съдържащите цинк залежи и заместващ прилежащите карбонатни скали (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: Beudant, F. S., 1832. Smithsonite, Zinc carbonaté — Traité Élémentaire de Minéralogie, Paris: 354—357 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: в чест на Джеймс Люис Смитсън, британски химик и минералог, чието завещание основава Смитсъновия институт, Вашингтон, окръг Колумбия.

Разпространение: много находища: Австрия; Белгия; Германия; Гърция; Замбия; Италия: Сардиния; Мексико: Чиуауа; Намибия: Цумеб; Полша; САЩ; Франция (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

ZnCO3

Основни елементи: въглерод (C), кислород (O), цинк (Zn).

Кристални данни

Кристалография: тригонална — хексагонално-скаленоедричен. Кристален хабитус: необичаен като кристали, до 10 cm, ромбоедрични и скаленоедрични; обикновено гроздовидни, бъбрековидни; землисти, ронливи, зърнести до порести или масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {1011}, почти съвършена (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 174). Твърдост: 4—4.5 (Arem, 1987: 174). Плътност: 4.3—4.45 g/cm3 (Arem, 1987: 174). Луминесценция: може да флуоресцира в бледозелено или бледосиньо под ултравиолетова светлина (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: бял, бледосив, тъмносив, бледокафяв, кафяв, по-рядко бледи нюанси на червено, розово, оранжево, жълто, зелено, ябълковозелено, изумруденозелено, синьо, синьосиво; безцветен до светло оцветен в преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен, перлен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.62—1.85 — анизотропен [едноосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.227. Разсейване: 0.037 (Arem, 1987: 174). Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

4 образци: 0039 — 1.28 ct, Мексико; 0297 — 2.27 ct, Мексико; 0298 — 2.23 ct, Мексико; 0543 — 0.73 ct, Мексико.


Изглед галерия