Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Анхидрит


Селектор за бърза навигация

Анхидрит

Клас: Сулфати

Разновидности | Имена:

Основен компонент в седиментните отлагания и в покриващите скали над солените куполи, често образуван чрез дехидратация на гипс; в магмени скали; също и продукт на промяна при хидротермалните минерални отлагания (Anthony et al., 2001—2005).
Ангелит — образец 0736
Ангелит — образец 0736, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Anhydrit’ Ludwig, C. F. , 1804. A. G. Werners Mineral — System vom Jahre 1803. Erste Klasse Erdige Fossilien. VI. Kalk — Geschlecht. In: Handbuch der Mineralogie nach A. G. Werner, Siegfried Lebrecht Crusius, Leipzig, 2: 212 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Залцбергверк, долина Хал, Инсбрук, долина Ин, Тирол, Австрия.

Типов материал: Технически университет ‘Минна академия’, Фрайберг, Германия, 16538 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: от гръцкото без вода.

Разпространение: многобройни находища: Австрия; Германия; Индия; Италия; Канада; Мексико; Перу; САЩ; Филипини; Швейцария (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

CaSO4

Основни елементи: кислород (O), сяра (S), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — бипирамидален. Кристален хабитус: кристалите плоски по {010}, {100} или {001} или с еднакви стени с големи пинакоидални повърхности; удължени по протежение на [100] или [001]; до 15 cm; обикновено зърнести, пъпковидни, паралелни или разклоняващи се влакнести, масивни (Anthony et al., 2001—2005). Срастване: обикновено или повтарящо се по {011}, често; контактни двойници рядко по {120} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {010}, съвършена; по {100} почти съвършена; по {001} добра до несъвършена, което води до получаване на псевдокубични фрагменти (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен, иглест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 3—3.5 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 2.98 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: безцветен до бледосин или виолетов ако е прозрачен; бял, лилав, розов, бледокафяв или сив от включени примеси; безцветен при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: перлен по {010}, стъклен до маслен по {001}; стъклен по {100} (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.567—1.618 — анизотропен [двуосен (+)] (Anthony et al., 2001—2005). Разсейване: силно (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: за виолетовите разновидности: X = безцветно до бледожълто или розово; Y = бледовиолетово или розово; Z = виолетово (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0736 — 2.32 ct, Перу; 0737 — 3.18 ct, Перу.


Изглед галерия