Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Варисцит


Селектор за бърза навигация

Варисцит

Клас: Фосфати, арсенати, ванадати
Група: Варисцит

Обикновено отложен от води, носещи фосфат, при контакт с алуминиеви скали (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: ‘Variscit’ Breithaupt, J. F. A., 1837. Bestimmung neuer Mineralien. 4. Variscit — Journal für Praktische Chemie 10: 506—508 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: кариера Месбах, Плауен, Фогтланд, Саксония, Германия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от старото име на Фогтланд, окръгът в Германия, който е оригиналният източник за минерала.

Разпространение: много находища: Австралия; Австрия; Англия; Бразилия; Германия: Месбах; Испания; Казахстан; САЩ: Юта; Чехия; Южна Африка; Япония (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

AlPO4·2H2O

Основни елементи: водород (H), кислород (O), алуминий (Al), фосфор (P).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — бипирамидален. Кристален хабитус: необичаен в кристали; често дребнозърнести масивни, пъпковидни форми. Срастване: по {201}, рядко (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: добра по {010}, слаба по {001} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен, иглест, полумидест до мидест, когато e дребнозърнест или стъкловидeн (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 197). Твърдост: 3.5—4.5 (Arem, 1987: 197). Плътност: 2.2—2.61 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: бледо до изумруденозелен, синкавозелен, безцветен до бял, бледи нюанси на кафяво или жълто, рядко червено; безцветен до бледозелен в преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен, полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен, восъчен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.563—1.594 — анизотропен [двуосен (-)] (Arem, 1987: 197). Двойно лъчепречупване: 0.031. Разсейване: няма данни. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

3 образци: 0076 — 4.75 ct, САЩ, Юта, Луцин; 0077 — 4.67 ct, САЩ, Юта, Луцин; 0651 — 0.65 ct, САЩ, Юта, Луцин.


Изглед галерия