Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Кианит


Селектор за бърза навигация

Кианит

Клас: Силикати

В гнайси, шисти, включени пегматити и кварцови жили, от регионален метаморфизъм на седиментни скали (Anthony et al., 2001—2005).
Кианит — образец 0481
Кианит — образец 0481, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Cyanit’ Hoffmann, C. A. S., 1789. Mineralsystem des Herrn Inspektor Werners mit dessen Erlaubnis herausgegeben von C. A. S. Hoffmann — Bergmannisches Journal 1: 377, 397 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: неизвестно.

Типов материал: Технически университет ‘Минна академия’, Фрайберг, Германия, 22491 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: от гръцки за синьо, в алюзия за неговия чест тъмносин цвят.

Разпространение: широко разпространен, дори в добри кристали: Австрия: Тирол, Цилертал; Бразилия: редица находища в Минас Жерайс; Русия: Екатеринбург, Урал; Швейцария: Тичино (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Al2SiO5

Основни елементи: кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: триклинна — пинакоидален. Кристален хабитус: кристалите остриевидни и плосковидни по {100}, до 0.5 m; обикновено изкривени или усукани. Срастване: ламелно по {100} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {100}, добра по {010}, дели се по {001} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: иглест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: няма данни. Твърдост: 4—7 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.55—3.7 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: син, бял, рядко зелен, сив, жълт, розов, черeн, може да бъде зониран; безцветен до бледосин в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до перлен (Arem, 1987: 121). Показател на лъчепречупване: 1.71—1.735 — анизотропен [двуосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.012—0.033. Разсейване: 0.02 (Arem, 1987: 121). Плеохроизъм: слаб; в дебели участъци, X = безцветен; Y = виолетово-синьо; Z = кобалтово синьо (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0481 — 0.59 ct, Камбоджа.


Изглед галерия