Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Кианит — образец 0481, снимка © НПМ
Кианит — образец 0481, снимка © НПМ

Кианитобразец 0481

Произход

Югоизточна Азия
Камбоджа
Кианит — образец 0481, карта на находището
Данни

Тегло: 0.59 ct; размери: 6.04 | 4.13 | 2.62 mm; форма: овал; цвят: умерено много леко зеленикаво син; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; смесен стил шлифовка; добре полиран.

Още информация от ‘Класификация’


В гнайси, шисти, включени пегматити и кварцови жили, от регионален метаморфизъм на седиментни скали (Anthony et al., 2001—2005).