Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Хондродит


Селектор за бърза навигация

Хондродит

Клас: Силикати
Група: Хумит

В контактни метаморфни зони, във варовици, свързани с фелзични до алкални скали; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Оригинално описание: ‘Chondrodit’ d’Ohsson, C. M., 1817. Undersokning Af någre Mineralier — Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 1817: 206—210 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: кариера Скраболе, Паргас, Западна Финландия, Финландия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцки за ‘зърно’, в алюзия към срещането му в изолирани зърна.

Разпространение: Индия; Италия: Монте Сома и Везувий, Кампания; Канада: Банкрофт, Онтарио; Финландия: Паргас; Южна Африка: Трансваал (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

(Mg,Fe2+)5(SiO4)2(F,OH)2

Основни елементи: водород (H), кислород (O), флуор (F), магнезий (Mg), силиций (Si), желязо (Fe).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: кристалите редки, варират по хабитус, обикновено сплеснати, до 10 cm; често като закръглени зърна, масивни. Срастване: по {001}, просто и ламелно (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {100} неясна; дели се по {001} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до полумидест. Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 6—6.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.1—3.2 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: светложълт, жълт, кафяв, червен; в тънък участък бледожълт или кафяв до безцветен (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до смолист (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.589—1.67 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.025—0.036. Разсейване: няма. Плеохроизъм: X = безцветен, много бледожълто, кафеникавожълто; Y = безцветен, жълто-зелено; Z = безцветен, бледозелено (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0062 — 1.04 ct, Танзания.


Изглед галерия