Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хондродит — образец 0062, снимка © НПМ
Хондродит — образец 0062, снимка © НПМ

Хондродитобразец 0062

Произход

Източна Африка
Танзания
Хондродит — образец 0062, карта на находището
Данни

Тегло: 1.04 ct; размери: 7.18 | 5.60 | 3.18 mm; форма: възглавница; цвят: умерено светложълт; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка. Сертифициран за идентичност от лабораторията при (GIT) The Gem and Jewelry Institute of Thailand, 1501200120001.

Още информация от ‘Класификация’


В контактни метаморфни зони, във варовици, свързани с фелзични до алкални скали; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.