Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Грандидиерит


Селектор за бърза навигация

Грандидиерит

Клас: Силикати

Рядък акцесорен минерал в алуминиеви, богати на бор, скали, регионално метаморфозирали под ниско налягане; в пегматити, гнайси; в ксенолити (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: Lacroix, A., 1902. Note préliminaire sur une nouvelle espèce minérale — Bulletin de la Société Française de Minéralogie 25: 85—86 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: нос Андрахомана, Толанаро, Аноси, Толиара, Мадагаскар.

Типов материал: Харвардски университет, Кеймбридж, Масачузетс, САЩ, 86382 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: в чест на Алфред Грандиде, френски изследовател и естественик.

Разпространение: в големи кристали от Толиара, Мадагаскар (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2

Основни елементи: бор (B), кислород (O), магнезий (Mg), алуминий (Al), силиций (Si), желязо (Fe).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — бипирамидален. Кристален хабитус: анедрични, удължени, до 8 cm (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {100}, съвършена; {010} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: няма данни. Издръжливост: няма данни. Твърдост: 7.5 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 2.98—2.99 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: синкавозелен, зеленикавосин; все по-зелен с по-голямо съдържание на желязо; безцветен до син или зелен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен, полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен, перлен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.590—1.639 — анизотропен [двуосен (-)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.033—0.037. Разсейване: r < v; много силно (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: X = тъмносиньо до синьо-зелено; Y = безцветен; Z = светло зеленикавосиньо до тъмнозелено (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0744 — 0.20 ct, Мадагаскар, Толиара, Аноси, Траномаро.


Изглед галерия