Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Грандидиерит — образец 0744, снимка © НПМ
Грандидиерит — образец 0744, снимка © НПМ

Грандидиеритобразец 0744

Произход

Източна Африка
Мадагаскар, Толиара, Аноси, Траномаро
Грандидиерит — образец 0744, карта на находището
Данни

Тегло: 0.20 ct; размери: 4.63 | 3.33 | 1.85 mm; форма: овал; цвят: умерено светло много наситено синкаво зелен; леко сивкав; чистота: леко включен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Леко включен образец; смесен стил шлифовка.

Още информация от ‘Класификация’


Рядък акцесорен минерал в алуминиеви, богати на бор, скали, регионално метаморфозирали под ниско налягане; в пегматити, гнайси; в ксенолити (Anthony et al., 2001—2005).