Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Магнезиоаксинит


Селектор за бърза навигация

Магнезиоаксинит

Клас: Силикати
Група: Аксинит

Обикновено минерал, образуван по време на контактен метаморфизъм и метасоматизъм на бора (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Оригинално описание: ‘Magnesioaxinite’ Jobbins, E. A., Tresham, A. E., Young, B. R., 1975. Magnesioaxinite, a new mineral found as a blue gemstone from Tanzania — Journal of Gemmology 14: 368—375 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Мерелани, пл. Лелатема, Танзания.

Типов материал: Природонаучен музей, Лондон, Англия, MI 34610 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: от гръцки αξίνα (аксина), за ‘брадва’, в алюзия към хабитуса на кристалите му и магнезия във формулата.

Разпространение: Австралия: Нов Южен Уелс; САЩ: Невада, района на Санта Фе; Танзания: Аруша (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Ca4Mg2Al4[BSi8O30](OH)2

Основни елементи: водород (H), бор (B), кислород (O), магнезий (Mg), алуминий (Al), силиций (Si), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: триклинна — педиален. Кристален хабитус: като кристали, до 3 cm, с морфология като глава на брадва, типична за аксинитите (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: добра по {100}, слаба по {001}, {110} и {011} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 6.5 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 3.178 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: флуоресцира в червено-оранжево под дълговълнова, матовочервено под късовълнова ултравиолетова светлина (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: бледосин до бледовиолетов; светлокафяв до светлорозов (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.656—1.678 — анизотропен [двуосен(+/-)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.009—0.011. Разсейване: силно (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: светлосиньо до светловиолетово и светлосиво (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0084 — 0.73 ct, Танзания; 0378 — 0.23 ct, Танзания.


Изглед галерия