Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Дравит


Селектор за бърза навигация

Дравит

Клас: Силикати
Група: Турмалин

Дравит — образец 0432
Дравит — образец 0432, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Dravit’ Tschermak, G., 1884. Turmalin — Lehrbuch der Mineralogie, Alfred Hölder, Wien: 472 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Доброва при Дравограду, Дравоград, Словения.

Типов материал: Национален природонаучен музей, Смитсониън, Вашингтон, САЩ, R18133, R17274 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: за района по поречието на река Драва в Австрия и Словения.

Разпространение: Бразилия: Баия, Брумадо; Италия: Пиемонт; Канада; Кения; Норвегия: Арендал; САЩ; Словения: около Дравоград; Финландия (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)

Основни елементи: водород (H), бор (B), кислород (O), натрий (Na), магнезий (Mg), алуминий (Al), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: тригонална — дитригонално-пирамидален. Кристален хабитус: кристалите с еднакви стени или къси до дълги призматични, до 20 cm; набраздени; сеченията обикновено триъгълни с извити изпъкнали страни; често лъчеви, зърнести и масивни. Срастване: рядко, по {1011} или {4041} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {1120}, {1011}, много слаба (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 7 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 3.03—3.18 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: може да флуоресцира слабо под късовълнова ултравиолетова светлина (Anthony et al., 2001—2005). Други: пироелектричен и пиезоелектричен (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: кафяв до черен, червен, жълт, син, зелен, безцветен, бял, безцветен до жълт в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до смолист (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.612—1.661 — анизотропен [едноосен (-)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.014—0.032. Разсейване: 0.017. Плеохроизъм: много силен; O = бледожълто; E = безцветен, жълтеникаво, зеленикаво, кафеникаво (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

11 образци: 0432 — 0.53 ct, Мозамбик; 0575 — 0.15 ct, Бразилия; 0538 — 0.10 ct, Бразилия; 0476 — 0.55 ct, Нигерия; 0576 — 0.19 ct, Мозамбик; 0429 — 0.20 ct, Танзания; 0572 — 0.33 ct, Демократична република Конго; 0495 — 0.23 ct, Танзания; 0536 — 0.32 ct, Мозамбик; 0563 — 0.20 ct, Демократична република Конго; 0117 — 1.31 ct, Намибия.


Изглед галерия