Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Дравит — образец 0538, снимка © НПМ
Дравит — образец 0538, снимка © НПМ

Дравитобразец 0538

Произход

Южна Америка
Бразилия
Дравит — образец 0538, карта на находището
Данни

Тегло: 0.10 ct; размери: 3.43 | 2.88 | 2.64 mm; форма: шестоъгълник; цвят: умерено червеникавооранжев; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexaelongatis 1’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Дравит — образец 0432Дравит — образец 0575Дравит — образец 0476Дравит — образец 0576Дравит — образец 0429Дравит — образец 0572Дравит — образец 0495Дравит — образец 0536Дравит — образец 0563Дравит — образец 0117

Още информация от ‘Класификация’