Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Хакманит


Селектор за бърза навигация

Хакманит

Разновидност на содалита, съдържаща малко количество сяра; проявява тенебресценция.


Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0061 — 1.59 ct, Афганистан.


Изглед галерия