Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хакманит — образец 0061, снимка © НПМ
Хакманит — образец 0061, снимка © НПМ

Хакманитобразец 0061

Произход

Южна Азия
Афганистан
Хакманит — образец 0061, карта на находището
Данни

Тегло: 1.59 ct; размери: 9.09 | 7.44 | 5.18 mm; форма: овал; цвят: много светлосин; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка.

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на содалита, съдържаща малко количество сяра; проявява тенебресценция.