Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Сколецит


Селектор за бърза навигация

Сколецит

Клас: Силикати
Група: Зеолит

Главно в кухини в базалти; в гнайси и амфиболити, в дайки, получени от сиенитни магми (Anthony et al., 2001—2005). Изключителна рядкост като фасетирани образци.

Оригинално описание: ‘Scolezit’ Gehlen, A. F., Fuchs, J. N., 1813. Ueber Werner’s Zeolith, Hauy’s Mesotype und Stilbite — Journal für Chemie und Physik 8 (4): 360—361 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: неизвестно.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцката дума σκώληξ (сколекс), червей, във връзка с реакцията на минерала в пламъка на тръба за издухване (пипа).

Разпространение: Австрия: Каринтия; Бразилия; Индия: Пуна; Исландия; Мексико; Швейцария; Шотландия (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

CaAl2Si3O10·3H2O

Основни елементи: водород (H), кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — домален. Кристален хабитус: кристалите са тънки призматични, може да бъдат квадратни в напречно сечение, до 30 cm. Срастване: по {100}, ос на сдвояване [001], често, като контактни или проникващи двойници (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: {110} и {110}, съвършена (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 5—5.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 2.2—2.23 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: може да флуоресцира жълто до кафяво под ултравиолетова светлина (Anthony et al., 2001—2005). Други: пироелектричен, пиезоелектричен (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: безцветен до бял; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.512—1.523 — анизотропен [двуосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.011. Разсейване: силно (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0068 — 0.54 ct, Индия.


Изглед галерия