Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Сколецит — образец 0068, снимка © НПМ
Сколецит — образец 0068, снимка © НПМ

Сколецитобразец 0068

Произход

Южна Азия
Индия
Сколецит — образец 0068, карта на находището
Данни

Тегло: 0.54 ct; размери: 7.12 | 4.05 | 2.49 mm; форма: осмоъгълник; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; степенчат стил шлифовка; добре полиран. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Още информация от ‘Класификация’


Главно в кухини в базалти; в гнайси и амфиболити, в дайки, получени от сиенитни магми (Anthony et al., 2001—2005). Изключителна рядкост като фасетирани образци.