Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Сапфирин — образец 0052, снимка © НПМ
Сапфирин — образец 0052, снимка © НПМ

Сапфиринобразец 0052

Произход

Южна Азия
Шри Ланка
Сапфирин — образец 0052, карта на находището
Данни

Тегло: 0.10 ct; размери: 2.81 | 2.80 | 1.99 mm; форма: кръг; цвят: умерено тъмно много наситено зеленикавосин; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Сапфирин — образец 0581

Още информация от ‘Класификация’


Във високотемпературни метаморфни скали или ксенолити с изобилни алуминий и магнезий и ниско съдържание на силиций; може да се среща като основен магмен минерал в полусилициеви скали (Anthony et al., 2001—2005). Много рядък като фасетирани образци.