Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Сапфирин — образец 0581, снимка © НПМ
Сапфирин — образец 0581, снимка © НПМ

Сапфиринобразец 0581

Произход

Южна Азия
Шри Ланка
Сапфирин — образец 0581, карта на находището
Данни

Тегло: 0.06 ct; размери: 2.21 | 2.14 | 1.58 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмно много наситено зеленикаво син; много леко сивкав; чистота: леко включен; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Леко включен образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Сапфирин — образец 0052

Още информация от ‘Класификация’


Във високотемпературни метаморфни скали или ксенолити с изобилни алуминий и магнезий и ниско съдържание на силиций; може да се среща като основен магмен минерал в полусилициеви скали (Anthony et al., 2001—2005). Много рядък като фасетирани образци.