Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Серия гросулар-хибшит


Селектор за бърза навигация

Серия гросулар-хибшит

Серия между гросулар и хибшит. Понякога е наричан хидрогросулар. Светлочервеното (розово) оцветяване при някои образци се дължи на наличието на манган.


Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0089 — 6.99 ct, Южна Африка; 0635 — 2.14 ct, Южна Африка.


Изглед галерия